Currency Exchange

Forget to exchange money before coming to Bangkok? Worry not because at Ratchaprasong District we have many currency exchange booths with good rates. You can also visit banks in the area. They all provide a currency exchange service.

SuperRich Currency Exchange (Orange)

SuperRich Currency Exchange (Orange)

Headquarter Address: 67,69 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok. 10330

What you need to show: Passport or Thai ID. card

Opening hours: Open: Daily 09:00 am. - 6:00 pm.

Branches: BTS Chidlom/ LB Gaysorn Tower/ 2nd Fl. Big C Ratchadamri/ Soi Ratchadamri 2/ 4th Fl. Centralworld

Telephone: 02-057-8888, 02-057-8899

Email: info@superrich1965.com

Website: www.superrich1965.com

Facebook: Superrich1965

Instagram: SuperRich1965

Twitter: SuperRich1965

Youtube: Superrich1965

Line: @SuperRich

SuperRich Currency Exchange (Green)

SuperRich Thailand (Green)

Headquarter Address: 45 Rajdamri 1 Rajdamri Rd. Lumpini Patumwan Bangkok 10330

What you need to show: Passport or Thai ID. card

Opening hours: Open Daily since 10:00 hrs.

Branches: HQ at Soi Rajdamri 1/ 2nd Floor Zone M2, The Market Bangkok

Telephone: +66 (0) 2254 4444

Website: www.superrichthailand.com

Facebook: @superrichTH

Instagram: Superrichth

Twitter: @superrichTH

Line: https://line.me/R/ti/p/%40vkh6221v

Application: SuperRich TH

All Bank in CentralWorld

​​​

Banks in Centralworld, 4th floor

You can see the opening and closing times from the link below: More Information Click

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา