ปิ๊งป่อง!! centralwOrld เปิดมาร์เก็ตอีกครั้ง กับ Revival Market ปี 2021 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ โดยจัดเต็มกับสินค้าหลากหลาย ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ และอีกมากมาย

ปิ๊งป่อง!! centralwOrld เปิดมาร์เก็ตอีกครั้ง กับ Revival Market ปี 2021 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ โดยจัดเต็มกับสินค้าหลากหลาย ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ และอีกมากมาย

ปิ๊งป่อง!! centralwOrld เปิดมาร์เก็ตอีกครั้ง กับ Revival Market ปี 2021 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ โดยจัดเต็มกับสินค้าหลากหลาย ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ และอีกมากมาย

heart Phase 1 : 19 - 21 ก.พ. 2564

centralwOrld x สมาคมผู้นำเที่ยวไทย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

heartPhase 2 : 26 - 28 ก.พ. 2564

centralwOrld x AP Thailand และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Latest events

View All Events