1 คน 1 ชุด ช่วยได้...หลายชีวิต

1 คน 1 ชุด ช่วยได้...หลายชีวิต

บุคคลากรทางการแพทย์ของเราคือผู้เสียสละและมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 สูงจากการปฏิบัติหน้าที่  พวกเราทุกคนสามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้ เพียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคในครั้งนี้

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลหลายภูมิภาคในประเทศไทยที่ต้องการความช่วยเหลือ ในราคาชุดละ 390 บาท เพื่อส่งมอบชุด PPE ให้แก่บุคคลากรทางแพทย์ให้ได้มากที่สุดกับโครงการ 1 คน 1 ชุด ช่วยได้…หลายชีวิต

ย่านราชประสงค์ ขอร่วมส่งกำลังใจให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

Gallery

Latest events

View All Events