Craftober at The COCOON Courtyard

Craftober at The COCOON Courtyard

Fusing German Roots, Thai Craft and Artisan Flavours at The COCOON Courtyard ✨

Savour the fusion of original German & Thai tastes paired with crafted sips and unwind with brew beats of frosty brews at the city's most iconic mingling place.

กลับมาอีกครั้ง! กับ Craftober at The COCOON Courtyard สถานที่ Gathering ใจกลางราชประสงค์ ที่เหล่าสายคราฟต์ต่างพากันหลั่งไหลมาเพื่อสัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษ และดื่มด่ำไปในโลกของเครื่องดื่มนานาชนิด พร้อมอาหารรศเลิศสัญชาติไทย-เยอรมัน มาให้คุณได้ DISCOVER THE CHEERS! 
              <!-- Gallery of Event -->
              <h2>Gallery</h2><div class=

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา