TMB & Tanachart with Ratchaprasong Winter Sale 2020

TMB & Tanachart with Ratchaprasong Winter Sale 2020

    สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต TMB บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย

ต่อที่1 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,000 บาท

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน (บาท)

 10,000 บาทขึ้นไป

200

 25,000 บาทขึ้นไป

500

หมายเหตุ : รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,000 บาท / ต่อหมายเลขบัตรของแต่ละธนาคาร / ตลอดรายการ

ต่อที่2 รับกระเป๋าล้อลาก Caggioni 24” มูลค่า 5,990 บาท

เมื่อมียอดช้อป 55,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (จำกัดการรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตร / ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ต่อที่ 1 และต่อที่ 2 : นำเซลล์สลิปและบัตรเครดิต มาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบยนของศูนย์ฯ ภายในวันที่ซื้อสินค้า

ต่อที่3 ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

ลงทะเบียนแลกคะแนน Code SMS: RWS2

จำกัดการใช้คะแนนแลกไม่เกิน 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ

สิทธิพิเศษ So GooOd กับบัตรเครดิต TMB

ช้อปแล้วสามารถเลือกแบ่งจ่ายกับ TMB โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทุกอย่าง ทั้งห้าง 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/ เซลล์สลิป)

เพียงรูดแล้วโทร.1558 กด 1 ตามด้วย 01 หรือ เลือกทำรายการด้วยตนเองผ่าน TMB Touch/ TMB Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ร้านค้าจากศูนย์การค้าภายในย่านราชประสงค์ที่ร่วมรายการ: เกษรวิลเลจ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์,  ศูนย์การค้าเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ อาเขต,  ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า, ศูนย์การค้าเอราวัณ แบงค็อก และศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต แบงคอก ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 63 – 31 ม.ค. 64
 • รับสิทธิ์เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • การลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่อที่ 1 และต่อที่ 2 ลูกค้านำเซลล์สลิปการซื้อสินค้าและบริการจากศูนย์การค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • มาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนที่กำหนด ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • ธนาคารฯ จะทำการตรวจสอบยอดใช้และการลงทะเบียนเพื่อมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี และ/หรือ จัดส่งของสมนาคุณ ตามเงื่อนไขรายการ ตามที่อยู่จัดส่งที่ลูกค้าสมาชิกบัตรระบุไว้ในข้อมูลแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักเท่านั้น และจะดำเนินการหลังจบแคมเปญ ภายใน 2 รอบบัญชี สำหรับบัตรเครดิตTMB หรือภายใน 60 วัน สำหรับบัตรเครดิตธนชาต
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ กรณีที่อยู่จัดส่งที่ลูกค้าระบุในระบบผิดพลาด หรือไม่มีผู้รับของตามจ่าหน้า
 • ยกเว้นยอดผ่อนชำระผ่าน TMB Pay Plan หรือการผ่อนชำระผ่าน TBank Smile Plan 0%
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Contact Center โทร. 1558 (สำหรับบัตรเครดิต TMB) หรือ โทร 1770 กด 0 กด 2 (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต)

 

เงื่อนไขการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 12%

 • สำหรับบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมในบัตร และมีคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากับรายการที่ใช้แลกเท่านั้น
 • การใช้คะแนนแลกเครดิตเงินคืน 12% คำนวณจากทุกยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิปที่ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ,  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์,  ศูนย์การค้าเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ อาเขต,  ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า, ศูนย์การค้าเอราวัณ แบงค็อก และศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต แบงคอก ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 63 – 31 ม.ค. 64 ยอดตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (แลกขั้นต่ำ 1,000 คะแนน) ไม่รวมเศษทศนิยม และจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแ นน ไม่รวมค่าธรรมเนียม, เงินคืนจาก Refund ทุกประเภท
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS แลกคะแนนตามที่ธนาคารระบุ และได้รับข้อความตอบกลับว่า ท่านได้ลงทะเบียนแลกคะแนนแล้ว โปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับไว้เป็นหลักฐาน
 • สมาชิกต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่ธนาคารทำการคำนวณคะแนนสะสม (หลังจบแคมเปญ 30 วัน) มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการ กรณีที่คะแนนสะสมมีจำนวนน้อยกว่ายอดคะแนนที่ระบุ ธนาคารขอยกเลิกรายการแลกคะแนน
 • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักหลังหักคะแนนแลกสำเร็จ ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • คะแนนสะสมที่ขอใช้สิทธิแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

เงื่อนไข TMB So GooOD

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ามาทำรายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ด้วยตนเองผ่าน TMB Contact Center 1558 ก่อน 20.00 น.ของวันสรุปยอดบัญชี หรือผ่าน TMB TOUCH / TMB Internet Banking ระหว่างเวลา 6.00 – 22.00 น.จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้จ่าย)
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการ TMB So GooOD ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง  ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 • สงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ยสูงจากยอดแบ่งจ่าย TMB So GooOD
 • ยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

Latest events

View All Events