พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ เทพแห่งศาสตร์และศิลป์ และขจัดอุปสรรค  ประทับอยู่ที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีร่างกายเป็นมนุษย์ แต่มีเศียรเป็นช้าง มีอำนาจประทานพรแห่งความสำเร็จแก่ผู้สักการะ

 

พระพิฆเนศเป็นโอรสของพระศิวะและพระอุมาเทวี มีเศียรเป็นช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีปัญญา มีร่างกายเป็นมนุษย์ที่อ้วนพี คือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์

 

ตำนานเล่าขานกันว่าพระอุมาเทวีได้สั่งให้พระพิฆเนศไปเฝ้าประตูวังไม่ให้ใครเข้าเฝ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่พระศิวะผู้เป็นพระบิดาออกไปทำภารกิจ ด้วยความที่ไม่เคยพบหน้าพระบิดามาก่อน เมื่อพระศิวะทรงเสด็จกลับเพื่อเข้าพบพระอุมาเทวี แต่ได้ถูกพระพิฆเนศห้ามปรามไม่ยอมให้เข้าตามคำสั่งของพระมารดา พระศิวะจึงพิโรธและตัดเศียรของพระพิฆเนศด้วยตรีศูลอาวุธคู่พระวรกายของพระองค์

 

เมื่อพระศิวะและพระอุมาเทวีทราบเรื่องก็เสียพระทัย แต่พระศิวะไม่สามารถชุบชีวิตได้เนื่องจากหาศรีษะไม่เจอและหากพระอาทิตย์ขึ้นก็จะไม่สามารถชุบชีวิตพระพิฆเนศได้อีก พระศิวะจึงสั่งให้เทวดาเดินทางออกไปเอาศรีษะของสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกที่พบมาต่อกับร่างของพระโอรส เเละสิ่งมีชีวิตแรกที่เทวดาพบนั้นก็คือช้าง พระพิฆเนศจึงมีเศียรเป็นช้างตั้งเเต่นั้นเป็นต้นมา

 

ภาพของพระพิฆเนศที่คุ้นตาคือเทพที่มีเศียรเป็นช้าง ร่างกายเป็นมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์ พระหัตถ์ทั้งสี่ทรงถือ ตรีศูล งาช้างหัก บ่วงบาศ และขนมโมทกะ รวมถึงมีงูที่เลื้อยพันรอบพุงเพื่อโอบรัดพลังจากภายใน ส่วนพาหนะของพระพิฆเนศคือหนูหรือมุสิกะ

Define your Lifestyle

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา