ท้าวอัมรินทราธิราช หรือ พระอินทร์

พระอินทร์ เทพแห่งการศึกษาและการแข่งขัน ตั้งอยู่ที่หน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า อำนาจของพระองค์จะคอยคุ้มครองผู้เพียรพยายาม ทำความดี ดูแลทุกข์สุขของมนุษย์ และดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะเหตุการณ์ทางธรรมชาติ

 

ตำนานกล่าวขานว่า พระอินทร์เกิดมาจากผู้ใจบุญจำนวน 33 คน ได้ร่วมกันสร้างศาลาและร่วมกันทำเส้นทางเพื่อถวายเป็นทาน เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ตายไปก็เกิดใหม่ไปเป็นเทวดา เทวดาทั้ง 33 องค์จึงรวมตัวกันกลายเป็นพระอินทร์

 

ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเเต่โบราณนับถือให้พระอินทร์เป็นเทพองค์แรกและองค์ใหญ่สูงสุด พระวรกายมีสีเขียวมรกต มีดวงตา 1,000 ดวง 4 กร แต่ละกรทรงอาวุธที่แตกต่างกันคือ ดาบ หอก ธนู และสังข์ โดยอาวุธหลักคือสายฟ้า ซึ่งสามารถสร้างฝน ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง พายุ เเถมยังสามารถผ่ามหาสมุทร ภูเขา ท้องฟ้า และคืนความสงบสุขสู่เเผ่นดินได้ พระองค์ทรงเป็นเทวราชาผู้ปกครองสวรรค์และอภิบาลโลกมนุษย์ เเละยังเป็นเจ้าแห่งพายุฝนและสายฟ้า

 

พระอินทร์มีอำนาจมากล้นเเละยังสามารถรับรู้ถึงภยันตราย ความสิ้นหวัง และความเจ็บปวดได้เมื่อทรงนั่งบัลลังก์เทพของพระองค์ เมื่อบัลลังก์ร้อนดั่งไฟนรกหรือเย็นดั่งยอดเขาหิมาลัย พระองค์จะรับรู้ถึงปัญหาของผู้ติดตามและมุ่งตรงไปช่วยเหลือทันที

 

พาหนะของพระอินทร์มี 2 ชนิด คือรถม้าซึ่งก็คือพระอาทิตย์ และช้างเอราวัณที่มีถึง 3 เศียร

Define your Lifestyle

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา